Coaching

Coaching är ett partnerskap med klienter i en utmanande och kreativ process som inspirerar klienter att maximera sin personliga och professionella potential. Så definierar branschorganisationen International Coach Federation (ICF) coaching.

Coaching är en målstyrd process som utgår från nuläget och sätter framtiden i fokus. Metoden leder till många olika resultat som ökad självkänsla för både en enskild person eller en grupp, tydligare ledarskap, ökad delaktighet, förbättrade relationer, värdigare kommunikation, verksamhetsutveckling, karriärbyte med mera.

 

Metoden bygger på övertygelsen att varje människa kan påverka sin egen situation och utveckling. En annan utgångspunkt är att människan har svaren inom sig. Men ibland kan man behöva hjälp att hitta sina egna svar, då är coaching en bra metod.

Livet är som att cykla, för att hålla balansen måste du fortsätta framåt.

Albert Einstein

Coaching följer processen:

  • utforska nuläget och framtiden
  • formulera målet med coachingen
  • inventera vägen för att nå målet med fokus på styrkor och möjligheter
  • ta fram handlingsplan
  • se sitt resultat och lärande

Metoden passar både enskilda personer och grupper