ökad självinsikt, förståelse för skarpare resultat

Decision Dynamics JTI® (Jung Type Index) är en metod och ett verktyg som hjälper till att förstå hur du riktar din energi och uppmärksamhet, hanterar information, fattar beslut och förhåller dig till omvärlden. Metoden och verktyget går att använda både individuellt och i grupp.

 

Resultatet ger en individuell typprofil, som du får mer kunskap om under ett återkopplingssamtal. När alla personer i en grupp har en typprofil finns också grunden för att gruppen på ett enkelt sätt ska få en samlad bild av hur personerna i en grupp kan stödja och komplettera varandra för att stärka relationer och resultat.

Med Decision Dynamics JTI®
skapar du:

 

Ökad självinsikt


Bättre förståelse för andra


Bättre kommunikation och problemlösning

 

Effektivare ledarskap

 

Bättre teamwork

 

Medveten användning av människors styrkor

 

Effektivare arbetsfördelning