Extended DISC - Ett sätt att Ta hand om dina förmågor och skapa resultat

Extended DISC är en modell som hjälper dig att förstå ditt naturliga och anpassade beteendemönster och kommunikationsstil i till exempel olika arbetssituationer. Med kunskap om detta kan du även stärka din förståelse för hur ditt beteende påverkar andra. Hur kan du använda din stil och dina förmågor för att skapa de resultat du vill?

 

Extended DISC kan genomföras som en enskild aktivitet, men den kan också inleda en längre serie med coachingmöten. Ämnet för coachingen kan handla om din självbild, ditt sätt att kommunicera med andra, ditt ledarskap, ditt medarbetarskap med mera.

 

Ytterligare ett användningsområde är ledningsgruppen eller arbetsgruppen som vill utveckla sitt sätt att arbeta och verka tillsammans. Då handlar det om att jobba med till exempel gruppens självbild, kommunikationen mellan medlemmarna i gruppen, relationen mellan ledare och medarbetare.

 

Extended DISC är ett frågeformulär som du svarar på över Internet. Det tar cirka 15 minuter. Ditt resultat går vi igenom tillsammans under ett möte som är omkring 1,5–2 timmar långt. Med dig från mötet får du ett underlag, som beskriver din stil med grafer, modeller och förklarande text.