”Det värdefulla ledarskapet” – inspiration och utbildning för ledare som vill mer

Logiken är enkel: Organisationer vill ha ett värdefullt ledarskap. Ledare vill vara värdefulla och bidra.

 

Ledarskapet blir värdefullt när ledarna når resultat, skapar engagemang och ser nya möjligheter. För att uppnå det behöver man förstå och kunna förmedla värdena som bygger ansvar, delaktighet och nya möjligheter.

 

Det värdefulla ledarskapet handlar om att ge dig som ledare, chef eller projektledare de bästa förutsättningarna till att skapa just DITT mest värdefulla ledarskap. Samtidigt utvecklar du verksamheten.

 

Områden som omfattas är förändring, kommunikation, ledarskap och medarbetarskap. Det är områden som du dagligen hanterar och som också är dina bästa verktyg till att skapa de resultat och den utveckling du vill se hos dig själv, dina medarbetare och i verksamheten.

"Kursen tar upp grundfundamentet inom kommunikation och ledarskap som alla arbetsplatser har behov av och behöver jobba med."

Katarina
Avdelningschef inom
telekombranschen