Former för inspiration till utbildning

Inspiration

Under någon timme bjuds deltagarna in till att bli inspirerade om hur värdefullt deras ledarskap skulle kunna bli med en ökad förståelse för hur förändring, kommunikation, ledarskap och medarbetarskap hänger ihop med nya möjligheter och värdefulla resultat.

 

Workshop

Hur värdefull är du i ditt ledarskap idag? Hur värdefull vill du vara i ditt ledarskap? Vad betyder det för dig att vara värdefull?. Det är frågorna som workshoppen utgår ifrån. Med teori, vardagsexempel och reflektion får deltagarna ökad medvetenhet om var de befinner sig idag och vad de behöver förändra för att bli så värdefulla som de vill vara i sitt ledarskap.

4 dagars utbildning med Extended DISC

Utifrån ett eget mål jobbar deltagarna fram en plan för den förändring de vill åstadkomma. Extended DISC ger en förståelse för vilket som är mitt naturliga och anpassade sätt att agera och kommunicera. Med den kunskapen hittar deltagarna lättare rätt i sin förändring.

 

Halvårsutbildning med coaching och Extended DISC

Utifrån ett eget mål jobbar deltagarna fram en plan för den förändring de vill åstadkomma. Extended DISC ger en förståelse för vilket som är mitt naturliga och anpassade sätt att agera och kommunicera. Med den kunskapen hittar deltagarna lättare rätt i sin förändring.

Coachingen underlättar för deltagarna att förankra kunskapen och reflektionen i sig själv för att på så sätt skapa en förändring som håller över tid. Deltagarna tar också fram en plan för den förändring/utveckling man vill uppnå.

Bilden visar upplägg och innehåll i halvårsutbildningen med coaching och Extended DISC