Innehåll

Förändring

Hur kan en förändringsprocess se ut? Var befinner jag mig i min egen? Hur påverkar det mig i mitt sätt att vara ledare, bemöta andra och skapa förändring?

 

Kommunikation

Vad är kommunikation och vad krävs av mig som ledare för att uppnå det som kommunikation kan åstadkomma, det vill säga nya möjligheter, resultat, ansvar och delaktighet?

 

Ledarskap

Hur vill jag vara som ledare och vad är det jag vill uppnå egentligen? Vad förväntas av ett ledarskap som ska bidra till resultat som står sig?

 

Medarbetarskap

Vad är medarbetarskap och vilket medarbetarskap vill jag utveckla bland mina medarbetare? Hur ska jag som ledare stötta det medarbetarskapet?

Kursen gav mig ökad medvetenhet om hur jag fungerar och gav mig verktyg som ger mig ökad förståelse om hur andra reagerar.

Mia
Ekonomichef inom
transportbranschen

"Känns som om jag har fått ta del av en hel del teorier som faktiskt kan omvandlas till handling."

 

Annelie
Företagsledare/ägare
inom ekonomibranschen