INTERNKOMMUNIKATÖR/Projektledare

När ditt företag behöver någon som kan stödja eller förstärka internkommunikationen, kan du anlita Mod och Vilja.

 

I internkommunikation bidrar Mod och Vilja i hela processen från planering via genomförande till uppföljning av olika informations- och kommunikationsinsatser. Det gäller oavsett om arbetet sträcker sig över tid eller handlar om en insats i projektform.

 

Mer konkret kan det handla om att:

  • leda informations- och kommunikationsarbetet i olika typer av projekt
  • stärka medarbetarskapet i organisationen med kommunikation
  • ta fram kommunikationsstrategier och -planer
  • handleda ledare i information och kommunikation