Om Ulrika Antonsson

Jag som finns bakom Mod och Vilja heter Ulrika Antonsson och är utbildad kommunikatör och ICF-certifierad coach (International Coach Federation). Som PCC-certifierad coach (Professional Certified Coach) arbetar jag utifrån gällande etiska riktlinjer och kärnkompetens.

 

Jag vill gärna leva som jag lär. Därför är modet, viljan och en värdig kommunikation viktiga redskap för mig. Det gäller så väl i mötet med andra som i mötet med mig själv. Sen måste livets många olika situationer också kryddas med ett stort mått av humor och glädje.

 

Precis som i coachingen, är en tydlig överenskommelse i alla typer av uppdrag en nödvändig förutsättning för ett lyckat resultat. Förutom det så ska du som anlitar mig uppleva att det är enkelt, uppriktigt och trovärdigt.

 

I mitt CV kan du läsa mer om mig och min erfarenheter.

Affärsidé

Nya möjligheter och värdefulla resultat för organisationer, grupper och enskilda personer.

Vision

Att alla människor kommer till sin rätt.

Värdegrund

Värdig kommunikation

Resultat och relation

Enkelt, uppriktigt och kul