Referenser

På ditt självklara sätt har du fått oss som företagare, företagsledare och medarbetare att lyfta blicken. Du har hjälpt oss att hitta tillbaka till det som var grunden i hela vårt företa-gande, men som vi tappade bort. Dessutom har du givit oss verktygen att bibehålla och fortsätta arbeta aktivt med våra målsättningar både i företaget och individuellt. Som småföretagare imponeras jag av Ulrikas genuina engagemang. Jag är övertygad om att detta kan appliceras på såväl småföretagaren som på den stora koncernen. 
 

Annelie Raquette

Företagsledare Reconomix

Ulrika har varit precis det stöd, det bollplank och den inspiration jag behövt för att växa i min yrkesroll. Hon har gett mig såväl mentala som praktiska verktyg för att utveckla mig själv och hon har utmanat mig att komma vidare mot mina mål. Jag är på väg....

 

Johanna Kindahl Malmsjö

Head of Operator Products, Product & Process Development, TeliaSonera Broadband Services

Ulrika är en mycket professionell och uppskattad coach. Hon får höga betyg i utvärderingarna från våra kunder. Jag tycker att det är mycket roligt och enkelt att samarbeta med Ulrika. Ulrika är rak och tydlig, hon har stark integritet och är högst kompetent inom sitt område.

 

Karin Stephansson

VD Ardida

Skanova Kommunikation beslöt att i samband med verksamhetsplaneringen för 2014 även satsa en heldag på teamet och vår gemensamma utveckling. Med olika övningar och diskussioner jobbade vi bland annat med våra förväntningar på varandra, hur vi stöttar varandra på bästa sätt och tar fram våra bästa egenskaper. Ulrika lotsade oss genom den dagen på ett optimalt och mycket proffsigt sätt. Jag anlitar gärna Ulrika igen när vi har vår nästa planeringsträff.

 

Inger Gunterberg

Kommunikationschef, Skanova