Grupp och Verksamhetsutveckling

Det ena ger det andra. Grupper som vet hur de ska bidra till helheten, vet att de kan göra det och trivs med det, bidrar till resultat som stärker verksamheten. När verksamheten går bra, blir medarbetarna stärkta och gruppen utvecklas. En positiv spiral.

 

Utvecklingen kommer naturligt när man jobbar utifrån processen:

  • gruppens och verksamhetens nuläge och önskat läge
  • hinder och möjligheter på vägen för att nå uppsatta mål
  • planera och genomföra relevanta aktiviteter.
  • uppföljning och lärande

Under resans gång genom processen arbetar vi med till exempel vision, mål, strategier, spelregler, värderingar, roller/förmågor, ledarskap, medarbetarskap, strukturer. Gruppens behov och önskad utveckling avgör.

 

Naturligt och anpassat

Extended DISC är ett självinsiktsverktyg som ger kunskap om hur personer i en grupp har sitt egna sätt att agera och kommunicera på. Detta sätt är naturligt för dem. Verktyget visar också hur de anpassar sitt agerande och sitt sätt att kommunicera till bland annat uppgiften, ledarskapet och gruppen. Anpassningen kan vara på gott och ont.

Med sådan kunskap ökar också förståelsen för gruppens möjligheter, utmaningar och vägar framåt.

"Alltför ofta är vår inlärning, vår kunskap och vår hantering av tillvaron alltför mycket koncentrerad på teknik

och vi glömmer själva människan."

 

Dag Hammarskjöld