Välkommen till Mod och Vilja!

Numer kommer du i kontakt med mig på Ekan Management. Där arbetar jag med människor i utveckling, oavsett om det gäller medarbetare, ledare och chefer individuellt eller i grupp. Jag bidrar i utvecklingsarbetet med bland annat coaching, utbildning, processledning av workshops och föreläsningar. Favoritområden är kommunikation och förändringsprocesser och - vilja.
Hälsningar
Ulrika Antonsson

Kontakta mig

© Copyright Mod och Vilja - kommunikation och coaching